Please enable JS

veiligheid & kwaliteit

“S-Technix draagt veiligheid hoog in het vaandel”

Veiligheid van onze medewerkers en hun omgeving is voor ons een elementaire kwestie, een basisstrategie. We zijn van mening dat excellentie op het vlak van veiligheid alleen bereikt kan worden via een geïntegreerd veiligheidsbeleid, een veiligheidszorgsysteem.

Geïntegreerde veiligheidszorg is gericht op het beheersen van gevaren en op het voorkomen van risico's en ongewenste gebeurtenissen die kunnen leiden tot schade. Een duidelijk inzicht in de oorzaken die gevaren onbeheerst laten, risico’s veroorzaken, en eventueel ongewenste gebeurtenissen laten ontstaan, is van het grootste belang om veiligheid te bereiken. Oorzaken liggen aan de oorsprong van risicosituaties en risico’s liggen aan de oorsprong van gerealiseerde schade. Het ontstaan van een bepaalde schade vanuit bepaalde oorzaken is een dynamisch gebeuren met oorzakelijke verbanden.

Bij S-Technix hebben we hiertoe het VCA* systeem in ons bedrijfsbeleid geïntegreerd.
VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is een proces waarbij een certificatie-instelling op basis van een doorlichting van ons bedrijf en onze werklocaties nagaat of we voldoen aan de beoordelingscriteria voor VCA-certificatie.

Dit houdt in dat al onze medewerkers in het bezit zijn van een VCA of VCA VOL attest.

Verder zijn al onze medewerkers BA5 vakbekwame technici wat betekent dat ze een hogere kennis verworven hebben door ervaring en specifieke opleiding om de gevaren verbonden aan elektrische werkzaamheden zelf te kunnen inschatten en zelf de maatregelen te kunnen bepalen om die risico’s te elimineren of tot een minimum te beperken.

Aangezien onze mensen vaak gebruik maken van manipulatietoestellen hebben ze verder ook een vorkheftruck -en hoogwerkerbrevet behaald.

veiligheid & kwaliteit

Meer weten over veiligheid & kwaliteit ?