Please enable JS

Elektrisch engineering

Voor alle onder genoemde activiteiten hebben we voor u de specialist in huis!

- het ontbreken van elektrische schema's van uw bestaande installatie
- het up-to-date maken of houden ervan
- de engineering voor nieuwe elektrische installaties of de uitbreiding van uw bestaande installatie
- het opnieuw conform maken van uw bestaande elektrische installatie in het kader van het KB2012
- analyse, engineering en dimensionering in het kader van een nieuwe installatie
- haalbaarheidsstudies

Onze specialisten hebben kennis van de elektrische normen en werken uw project uit met de grootste zorg. Ze hanteren voor de opmaak van de schema's de EPLAN tekensoftware en zijn hiertoe in staat een compleet tekenpakket aan te leveren, inclusief onderdelenlijsten, kabellijsten, bord lay-out, ...
Om ervoor te zorgen dat alle geselecteerde of gehanteerde componenten voldoen, wordt een verificatie uitgevoerd aan de hand van de Caneco kabel -en kortsluitberekeningssoftware.

Bij S-Technix kan u rekenen op de kwalitatieve en kostenefficiënte engineering van uw projecten!

Elektrisch engineering

Meer weten over Elektrisch engineering ?